Schilderkunst

In Schilderkunst kiest de cursist in overleg met de docenten zijn persoonlijk traject binnen de verschillende ateliers.
Je kan lessen volgen in een week of weekend formule

Weekformule

SCHILDERKUNST ATELIER EXPERIMENTEEL
EXPLORATIE / ACTUALITEIT

Ria Van Landeghem
riavanlandeghem@telenet.be
Dinsdagnamiddag en- avond van 14:00 tot 17:30 en van 18:30 tot 22 u.
Projectatelier benedenverdieping Blindestraat

Schilderkunst wordt vaak geassocieerd met de oude traditie van het métier. In het experimenteel atelier schilderkunst werk je met de actualiteit: wat is schilderkunst vandaag?
Deze vraagstelling wordt gekoppeld aan een persoonlijk traject waar schilderkunst van uit een persoonlijke motivatie vorm en inhoud krijgt. Onderliggende visie, beeldvorming en techniek zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en worden vanuit die veelzijdigheid benaderd.

Dit atelier is een plaats van zoeken, onderzoeken en experimenteren, zowel inhoudelijk, technisch als vormelijk.
Deze praktijk vindt plaats in een sfeer van dialoog, respect en openheid. Er is tijd en ruimte nodig om een eigen beeldtaal te ontwikkelen. Reflectie, verdieping in een onderwerp, verdieping in het particuliere, het zoeken naar betekenis, begrip van de hedendaagse kunstpraktijk staat in relatie tot het onderzoek van al dan niet actuele technieken en een eigen beeldvorming.
Technische oplossingen worden gezocht in functie van een artistiek uitgangspunt. Omgekeerd kunnen technieken bijdragen aan het tot stand komen van creatieve ideeën. De link met de hedendaagse beeldende kunstpraktijk is nooit ver weg.
Het atelier werkt met themaopdrachten, die men al dan niet kan volgen. Bij deze opdrachten ligt het accent wisselend op de vorm, de inhoud of de techniek. De studenten worden individueel begeleid. De toonmomenten gebeuren klassikaal.

FOR ARTISTS BY ARTISTS
Pieter Jennes - pieterjennes@msn.com www.pieterjennes.com
Nils Verkaeren - nilsverkaeren@gmail.com

maandag 13:30-17:00 en 18:00-21:30 E, V, S
dinsdag 13:30-17:00 en 18:00-21:30 L, V, S
woensdag 13:30-17:00 en 18:00-21:30 E, M/P, V, S

Kaska DKO biedt een opleiding schilderkunst aan, gegeven door de kunstenaars Pieter Jennes (Gallery Sofie Van de Velde) en Nils Verkaeren (Kusseneers Gallery). In dit atelier worden de cursisten door deze twee professionele kunstenaars begeleid zodat zij nadien zelfstandig hun eerste stappen als kunstenaar kunnen zetten.
Het traject duurt 5 jaar met de mogelijkheid om achteraf nog 2 jaar te specialiseren.

In het 1ste en het 2de jaar (E) worden vanzelfsprekend de basistechnieken aangeleerd, en verder exploreren we verschillende kunstenaars, kunstvisies en kunsttechnieken. Op die manier ontwikkel je als student reeds in een vroeg stadium een zo breed mogelijke kijk op de schilderkunst.

In het derde en het vierde jaar dienen het naaktmodel, het portret en het landschap zich aan om de dialoog met de schilderkunst aan te gaan:
Het atelier model/portret (M/P) heeft als uitgangspunt om via waarneming en voorbeelden uit de kunstgeschiedenis een artistiek onderzoek te stimuleren dat resulteert in een eigen vormentaal. We ontdekken het spel van licht, kleur, vlak, lijn en compositie. Deze beeldelementen zijn de bouwstenen die gebruikt worden bij de diverse opdrachten waarbij we in aanraking komen met zowel academische technicitiet als actuele stijlen.
In het atelier landschap (L) dient de observatie als uitgangspunt voor de exploratie van de verschillende aspecten van de schilderkunst. Hoewel de initiële waarneming van het urbane en het natuurlijke landschap vanzelfsprekend een essentieel punt is in deze lessenreeks, wil dit atelier allesbehalve terug de geest oproepen van de oude Hollandse landschapschilders. In dit parcours zal de nadruk gelegd worden om vanuit een hedendaagse context naar de omgeving te kijken. Het staat buiten kijf dat dit onderzoek niet enkel binnen de muren van de Academie kan gebeuren. Om het landschap ten volle te beleven, schilderen we bij goed weer op locatie met schetsboek of een veldezel. Eén maal per jaar wordt er een landschapsstage georganiseerd.
In het 5de jaar (V) worden de cursisten begeleid om een zelfstandig project op te zetten met als doel een persoonlijke visie op de schilderkunst te ontwikkelen.
In de twee specialisatiejaren (S) wordt dit zelfstandig project verder uitgediept om de cursisten te vormen tot zelfstandige kunstenaars die hun eigen weg binnen de hedendaagse kunst kunnen bewandelen.

Weekendformule

ATELIER WORLD OF COLORS, PORTRET EN MODELSTUDIO

Abraham Puts
abraham.artstudio@gmail.com

1ste jaars: vrijdag 18-21.30 en zondag 9u -12u30
specifieke ateliers World of Colors, portret en Modelstudio: vrijdag 9u -12u30 (week 1 en 3) - vrijdagmiddag 13u30-16u30 (week 2 - 4)
Zaterdagvoormiddag en- namiddag van 9u -12u30 & 13u30-16u30

''World of Colors:
In mijn atelier werk je met een Persoonlijk Groeiplan, dat speciaal voor jou geschreven wordt, en directe één-op-één coaching biedt, zonder algemene opdrachten,
maar met een uitdagend scala aan opdrachten die op jouw maat zijn opgesteld!
Waar je ook vandaan komt of wat je niveau ook is: bij mij kun je starten waar je ook staat! Welkom!
Bij mij is het een dubbel-klas. Tijdens de zaterdag, zondag en maandag kun je op eigen snelheid aan alle opdrachten werken,
en als je klaar bent kun je inspringen in de ateliers: model, portret en vrijwerk.
In 'World of Color' gaan we op onderzoek naar de verwondering binnen de wereld van kleuren, schoonheid en betovering: alles wat ons in vervoering kan brengen in de wereld van het imaginaire!
Dit met ferme poot en penseelstreek, krachtig op doen gezet in schitterende kleuren.
Piano en terras staan klaar om samen met ander studenten tussendoor te chillen en creatieve vibes aan te moedigen!
Lijkt je dit iets? Aarzel niet en kom eens langs om de sfeer te proeven!

In de Modelstudio wordt het menselijk lichaam op verschillenden manieren onderzocht.
Op een dynamische manier maken we kennis met anatomie, met de spieren en botten en wordt gewerkt naar levend model. We kijken naar de natuurgetrouwe weergave en de totaal expressieve kant van het thema.
De les wordt ondersteund met visueel (bewegend) beeldmateriaal, klassieke gipsen, plastieken skeletten en prachtige wandposters.

Portret loopt parallel met model, maar wordt enkel toegespitst op het hoofd.
Onderzoek portret, anatomie van de schedel: osteologie & myologie, beeld opbouw.
Ook bekijken we hoe portretten vroeger zijn gemaakt. We gaan op zoek naar de ziel van elk gezicht
en leren om dat op een zo krachtig mogelijke manier weer te geven. We streven ernaar om iedere week een ander model te hebben.